Select Page

Student Success 2017

Find out more about our A Level and International Foundation Programme students from the Class of 2017
 • Dariga ZHUMANOVA
 • Htet Thura NAING
 • WU Liuqing
 • WANG Yuxuan
 • XIE Junyu
 • ZHOU Huaiji
 • Eun Gi HONG
 • WANG CHONGKAI
 • Darren Ken Ho SONG
 • Akhilan MANIVANNAN
 • Alessa Minn LEE
 • Chae Won LEE
 • Christopher Chak Hei CHOI
 • Temirlan TOILIBAYEV
 • David PAPP
 • Guillaume PAYA-MONET
 • Kantapat TANJITTASUWAN
 • LI Lingyi
 • LIU Yifan
 • NGUYEN Bao Chau
 • NGUYEN Long Khanh
 • NGUYEN Pham Minh Duy
 • Nicola Ee Teng CHEAH
 • SHEN Leyang
 • Sitta NATTASOMBOON
 • Victoria Tamunoibi KARIBO ALALIBO
 • Vimilan VIJAYSEKARAN
 • Viswanathan Chettiar NADARAJAH
 • WANG Haoyu
 • YANG Yixiao
 • Yao Xuehe
 • HA Viet Son
Share This